logotype

Ons bedrijf is een legvermeerderingsbedrijf. De kippen zijn goed in eieren leggen, maar niet zo geschikt voor consumptie van het vlees. Op een vermeerderingsbedrijf worden hennen en hanen gehouden (op de meeste legpluimveebedrijven zijn geen hanen). De hennen leggen bevruchte eieren die vervolgens naar de broederij gaan om uitgebroed te worden. De volwassen hennen die daaruit groeien leggen in andere bedrijven eieren voor de consumptie. Onze kippen zijn dus de ouders van de normale legkippen. Er zijn ongeveer 40 legvermeerderingsbedrijven in Nederland.

Onze kippen groeien op een gespecialiseerd bedrijf op tot ze 17 weken oud zijn, dan komen ze bij ons. Ze zijn dan jongvolwassen maar leggen nog geen eieren. Ze hebben dan nog enkele weken rustig de tijd om de stal te leren kennen. In deze tijd zorgen we er dagelijks voor dat alle kippen leren waar het voer en water te vinden is, dit is belangrijk, we willen geen kippen zien met water- en voedselgebrek.

Wij houden in onze stallen 2 verschillende rassen. In de ene stal zitten 21.000 witte hennen van het ras Dekalb White, met 1500 hanen. Deze leggen witte eieren.

In de andere stal zitten 21.000 hennen van het ras Bovans Brown. Ondanks hun witte veren leggen deze kippen bruine eieren. De 1500 hanen zijn wel bruin.

De stallen zijn voorzien van het RED-L-systeem (Rusten/Eten/Drinken en Leggen). Het is een volièresysteem. De kippen kunnen vrij door de stal bewegen tot bovenin. Op de onderste en bovenste verdieping zijn legnesten. Op verschillende niveaus is onbeperkt voer en water beschikbaar. De eieren worden door middel van een lopende band naar de inpakruimte gebracht, waar ze worden gesorteerd. Ze worden bewaard in een ruimte met de juiste temperatuur en luchtvochtigheid. Vandaar gaan ze op pallets (pulptrays) of transportkarren (broedramen) naar de broederij.

Om onze kippen gezond te houden hanteren we strenge hygiëneregels. In principe komen er geen mensen van “buiten” in onze stallen. Als dat toch nodig is, moet er gedoucht worden en ligt bedrijfskleding klaar. Ons bedrijf is IKB EI erkend (KIP-nummer PLV02880), dat betekend dat we aan strenge regels van de overheid voldoen. Ook doen we mee aan de Maatlat Duurzame Veehouderij,  een pakket maatregelen op het gebied van onder andere dierwelzijn, diergezondheid, milieu en inpassing van de stallen in het landschap.