logotype

Januari 2019:

Na eind 2018 plannen gemaakt te hebben zijn we gestart met het vervangen van de apparatuur voor de eierverzameling.

Als eerste hebben we eierbandsturing ingebouwd, hierbij worden de eierbanden vanuit de stal automatisch gestuurd door een computer waardoor we een ideale stroom eieren bij de inpakker krijgen.

Daarna hebben we de Prinzen apparatuur (Ovograder 30 eierweger en Ovoset Pro inpakker) geplaatst, deze vervangen onze, in 2012 geplaatste, Prinzen Elgra 3 en PSPC 30 inpakker.
Hiermee hebben we de theoretische capaciteit van 15.000 eieren per uur verdubbeld naar 30.000 eieren per uur.
Daarbij hebben we nu de mogelijkheid om, naast de al in gebruik zijnde pulp trays, ook broedramen te kunnen beladen met eieren.

Tegelijkertijd is ook de Vencobelt 40 vervangen voor een 15 centimeter bredere Vencobelt 55 zodat de eieren meer ruimte hebben tijdens het transport van stalbanden naar inpakker.
We hopen hiermee haarscheuren zoveel mogelijk te voorkomen.

Enige tijd na het plaatsen van de Prinzen apparatuur heeft Cobot Machinery een robotarm geplaatst waardoor we nu de broedeieren automatisch op pallets kunnen laden.
Tevens geeft deze robot ook de mogelijkheid om de broedramen te laden vanaf de inpakker in de transportkarren.

December 2017:

Opfokorganisatie Hendrix Genetics heeft een VR tour van ons bedrijf gemaakt, hierdoor kan er virtueel in ons bedrijf gekeken worden.
Klik hier voor de link naar deze VR tour.

Juni 2013:

De kippen gingen op 13 mei 2013 weg.
Daarna hebben we een supersnelle schoonmaak gehad, met hulp van een gespecialiseerd bedrijf. Spannend, want heel anders dan in het verleden…… Maar we waren op tijd klaar!

Op 27 mei was er weer gekakel te horen: de tweede koppels kippen kwamen, weer Dekalb en Bovans.
In de eerste rustige periode na de komst vierden we feest: Maarten trouwde op 14 juni 2013 met zijn Daniëlle.

Deze koppels doen het nog beter dan de eerste: ze leggen prima, weinig uitval, weinig buitennest eieren.


We hebben nu ook alle mogelijke vergunningen voor ons bedrijf.

We zijn IKB-erkend, wat een maatstaf is voor de kwaliteit die we leveren.

Verder voldoen we aan de natuurbeschermingswet, wat te maken heeft met de omgeving (weinig uitstoot van schadelijke stoffen e.d.). En onlangs zijn we gecertificeerd voor de Maatlat Duurzame Veehouderij, een breed pakket aan maatregelen op het gebied van dierwelzijn en milieu.

We voldoen dus aan alle strenge regels van de overheid.


In de tweede helft van 2013 hebben we meegewerkt aan een project van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. 

4 HBO-studenten, waaronder onze Stefan, hebben de datastromen binnen ons bedrijf bekeken, en de verschillende (eenvoudige/verouderde) systemen samengevoegd. Dit gaat over o.a. aantallen eieren, eigewicht, uitval van kippen, stalklimaat, ventilatie, voer/wateropname enz.
We kunnen nu alle beschikbare gegevens zichtbaar maken in tabellen en grafieken, ze combineren en analyseren. 

Hierdoor kunnen we de bedrijfsvoering verder verbeteren.

Mei 2012:


De stallen zijn klaar! Tot op het laatst is er nog hard gewerkt.

Op 10 mei kregen we een verslaggever en fotograaf van de Boerderij op bezoek. Hun artikel is te lezen op www.boerderij.nl.

Op 15 mei hebben we open avond gehouden voor buren, kennissen en collega’s. De bewoners van de wijk Westeinde en de omliggende straten kregen een uitnodiging. We hebben enthousiaste reacties gehad en veel bewoners kwamen een kijkje nemen.

16 mei was de officiële opening. De toespraak van wethouder Martin Schuurman viel wat in het water, het begon net te hagelen.  Aansluitend bezochten mensen uit de vermeerderingssector en aanverwante bedrijven onze stallen. ’s Avonds was er een afsluitende barbecue voor familie en vrienden, waar de familie Schimmel nog een feestlied ten gehore bracht.

21 mei kwam de eerste koppel kippen, Dekalb White. De kippen kregen eerst een enting en daarna konden ze hun weg gaan zoeken in een frisse, nieuwe stal. De eerste dagen krijgen ze alleen toegang tot de etages rondom voer, water en legnesten, zodat ze die goed kunnen vinden. Daarna krijgen ze de hele stal tot hun beschikking. Op de grond zijn houtkrullen gestrooid, zodat ze lekker kunnen scharrelen. Foto’s kunt u vinden in de fotogalerij.

Het andere koppel, Bovans Brown, kwam in juni.
Aan het begin waren er wat technische problemen, die we opmerkten toen we echt gingen draaien. Maar die werden vlot opgelost. 

Het duurde even voordat alles goed verliep.
Een nieuw soort kippen, nieuwe stallen met een nieuw systeem, Maarten die mee ging werken….
Maar terugkijkend kunnen we zeggen dat we een goed jaar hebben gehad.